Injektáže

Naše služby  >  Injektáže

Injektáže pro odstranění poruch
či absencí izolace zdiva

#1

Chemická tlaková krémová injektáž pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu.

V případě vlhlého zdiva z příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti je nutné vytvořit celistvou, vodorovnou hydroizolační clonu v celém příčném řezu zdiva a jeho délky. V tomto případě používáme prokazatelně nejúčinnější a nejuniverzálnější krémovou injektáž zdiva.

#2

Tlaková polyuretanová injektáž pro zamezení vtékání tlakové vody do objektů a staveb

Pro zabránění průsaků tlakové vody do objektu skrz konstrukci je jedinečně účinnou metodou tlaková injektáž polyuretanovou pryskyřicí

#3

Plošná rubová gelová injektáž pro zamezení vnikající vlhkosti z přilehlé zeminy do podúrovňového zdiva, tzv. bezvýkopová izolace

Rubovou chemickou injektáž akrylátovými gely provádíme pro zhotovení vnější svislé hydroizolační clony – membrány k zamezení pronikání vlhkosti nebo tlakové vody do podúrovňového zdiva z přilehlého terénu, zejména tam, kde je komplikované provést odkop pro zhotovení nové svislé izolace z rubové, tj. venkovní strany podúrovňové konstrukce.