Gelová rubová injektáž zdiva

Pokud dojde u nějaké stavební konstrukce  k plošným netěsnostem nebo k plošnému vlhnutí, je  užívání těchto prostor omezené. Případné odkopání je hodně nákladné a často není vůbec možné. Moderní metody clonové injektáže s akrylátovými injektážními hmotami jsou hospodárné, spolehlivé a trvalé utěsnění. Tyto clony se mohou použít jak do základové půdy v blízkosti stavebního objektu, za stěnami nebo pod základovými deskami.

Cílem injektáže je zamezit nasákavosti stavebních konstrukcí.

Akrylátové gely mají tyto zásadní vlastnosti:
  • – nepropouštějí vodu
  • – měkká elastická konzistence po zreagování
  • – jsou odolné vůči rozmracovacím cyklům
  • – mají výbornou přídržnost k suchým i mokrým povrchům
  • – nastavitelná reakční doba – sekundy až minuty
  • – mají všeobecné stavební schválení pro injektáže zeminy a v oblastech podzemních vod