SANACE TRHLIN VE ZDIVU – SEŠÍVÁNÍ ZDIVA

Naše služby  >  Sanace trhlin ve zdivu

Trhliny a praskliny na Vašem domě:

 • chystáte zateplení domu a na stěnách jsou viditelné praskliny
 • máte potrhanou římsu domu
 • váš zděný plot či zeď má trhliny, že je vidět skrz…
 • máte v domě klenbu a je popraskaná
 • máte zvětšující se prasklinu mezi příčkou a nosnou stěnou
 • cihelný překlad nad nádpražím vykazuje trhliny
 • při rekonstrukci domu jste zjistili, že chybí věnec
 • máte novou střešní krytinu a objevily se praskliny na fasádě

 • dělaly se výkopové práce u Vašeho domu a máte nové trhliny na Vašem domě
 • potřebujete nahradit stávající zkorodovanou výztuž
 • chcete předejít praskání porobetonových tvárnic po vyzrání betonového podkladu

Trhliny v budovách, které se rozšiřují, ukazují, že celistvost  budovy byla narušena.

Systémem dodatečného vlepování nerezové výztuže do drážek či vrtů můžeme stabilizovat konstrukci.

Sanujeme veškeré druhy zdiva – cihelné, smíšené či kamenné.

Systém se skládá z nerezových prutů ve tvaru spirály a pevnostního dvousložkového cementového tmelu, tixotropního (nestékavého)

Výhody  systému helikální výztuže:

 • korozivzdorný základní materiál z nerezové oceli, minimální krytí výztuže (bez rzi, bez zvětšení objemu, který by mohl rozrušovat vrchní vrstvy konstrukce);
 • lze instalovat obvykle externě s minimálním narušením funkce budovy;
 • malý průřez a současně vysoká pevnost výztuže
 • výztuž lze snadno tvarovat/ohýbat do připravených drážek/vrtů či jejich kombinací
 • lze umístit i více prutů do jedné drážky pro zvýšení účinnosti zesílení
 • malé zásahy do konstrukce, velmi vhodný i pro historické budovy
 • jednoduché nástroje k instalaci

Montážní postup:

Tuto výztuž vlepujeme pevnostním tmelem do předem připravených drážek nebo vrtů.

Zásadní výhody této výztuže :

– helikální nerezová výztuž nemá díky své subtilnosti nároky na krytí a velikost drážek, tudíž jsou veškeré prováděné zákroky do konstrukce zcela minimální.

– výztuž má vysokou pevnost v tahu (2x větší než běžné betonářské výztuže), ale pokud chceme ještě větší zesílení konstrukce, lze vlepit více prutů do jedné drážky.

– velkou výhodou je velmi dobrá tvarovatelnost přímo při aplikaci dle tvaru připravených drážek.

Systém helikální výztuže má dvě součásti:

První jsou samotné nerezové pruty vyráběné v délkách 10m. Námi používané průměry prutů jsou 3mm, 4.5mm, 6mm, 8mm, 10mm a 12mm. Složitý tvar neumožňuje výztuhy kvalitně svařit.

Druhou částí systému je speciální malta. Jde o modifikovanou maltovou polymer cementovou směs s vysokou výslednou pevností.

Drážky pro výztuž se v cihelném i kamenném zdivu provádí pokud je to možné do spár mezi jednotlivými zdícími prvky. Důležité je, aby drážka procházela nejlépe nezvětralým materiálem.

Výška drážky H je vždy o 4mm větší než průměr výztuže. Hloubka drážky je jednotná, pro jeden prut min.35mm, pro dva pruty za sebou min. 55mm, pro tři pruty min.75mm. Hloubka drážky se uvažuje od líce pevných cihel či kamene. Při sešívání zdiva poškozeného trhlinami se výztuže provádí ve svislé vzdálenosti 450mm od sebe. Přesah výztuže za trhlinu je min.500mm. Pokud se sešívá více trhlin za sebou, je přesah výztuže min.500mm za poslední trhlinu. Pro sešívání se použije min.1 profil průměru min.6mm.