Hydroizolace

Naše služby  >  Hydroizolace

Izolační stěrky

Izolační podnátěry (stěrky) a nátěry se používají k prodloužení životnosti sanačních omítek a k izolaci betonových a zděných konstrukcí. U sanace vlhkého zdiva rozdělujeme stěrky na dvě odlišné kategorie, stěrky které použijeme v interiéru pod sanační omítky a stěrky na omítky.

Realizujeme veškeré hydroizolace spodní stavby, jak vnější v odkopu okolo stavebních konstrukcí, tak stěrky v interiérech suterénních prostor.

Ukázka naší práce, klasický odkop domu. Po odkopu zednické srovnání zdi, spádový beton na dně odkopu, aplikace bitumenové bezešvé stěrky na stěny a spádový beton, drenážní systém, zpětné zahrnutí a následné dokončovací práce včetně pochozích či pojezdových ploch.

Bohužel se potkáváme s celou řadou nefunkčních drenážních systémů a následné opravy jsou komplikované a v neposlední řadě také nákladné. Zásadní prvky jsou většinou opomenuty a stav suterénních prostor může být horší.

Odkop domu pouze s přiloženou nopovou folií či drenáž bez spádových betonů je většinou nefunkční…

Pokud se chystáte k rekonstrukci suterénních prostor, nebo se rozhodujete takovéto opatření udělat, doporučujeme se obrátit na odbornou firmu provádějící tyto systémy…předejdete problémům…

SANACE VLHKÉHO ZDIVA – POD OMÍTKY

AquaSalt Stop používáme před aplikací sanačních omítek.Tento povlak se aplikuje většinou štětkou, případně nástřikem, a to přímo na otlučené zdivo nebo zhotovený zavadlý sanační postřik (špric) na který se omítne kvalitní sanační omítka. Tento nástřik neuzavírá povrch zdiva, ,, jen,, zabraňuje silnému pronikání zbytkové vlhkosti ze zdiva do nově zhotovených sanačních omítek včetně pronikání solí, což ji značně ochraňuje před znehodnocením a tím několikanásobně prodlužuje její životnost. Proto by se tyto podnátěry neměly v žádném případě podceňovat!

Námi používaná stěrka AquaStop Bitumen 2K má již jiné důvody pro aplikaci, a to že potřebujeme zcela uzavřít povrch zdiva cihelného a smíšeného nebo betonových svislých a vodorovných konstrukcí atd. Jedná se zejména o venkovní, ale i vnitřní stranu zdiva a konstrukcí pod úrovní terénu. Nejedná se tedy o systém prodyšný (hydrofobní), nýbrž hydroizolační.

SANACE VLHKÉHO ZDIVA – NA OMÍTKY

Možností ochránit životnost sanačních omítek je hydrofobní nátěr  aplikovaný na finální fasádní nátěr, který musí být paropropustný, vhodný pro sanační systémy, tj. silikátová nebo vápenná fasádní barva. Dojde tak k hydrofobizaci povrchu, který se tím stává vodoodpudivým, nikoliv uzavřeným. Tento hydrofobní nátěr je bezbarvý a tak prakticky nezmění barevnost fasádního nátěru, ale co je důležité, nesníží jeho paropropustnost – prodyšnost sanačního systému. Při vysoké relativní vlhkosti ovzduší, při deštích nebo tání sněhů nepronikají tyto tekutiny do omítek z vnější strany. Tento hydrofobní ochranný nátěr se aplikuje do výšky zatěžované těmito vlivy případně výšky soklu.

STĚRKY NA VEŠKERÉ ZDĚNÉ ČI BETONOVÉ KONSTRUKCE

V případě tlakové vody používáme cementové jedno či dvou komponentní stěrky jak pevné či pružné. Dle podmínek navrhujeme stěrky z přísadami síranovzdorného cementu či krystalických přísad.

Větší plochy aplikujeme stříkáním pomocí speciálního čerpadla a kompresorového vzduchu.